Frågor & svar om Glidlakan

Fråga: Vem/vilka är behjälpliga med att använda EliGlide glidlakan?

Svar: Egentligen kan vem som helst som har problem att vända sig i sängen använda EliGlide eftersom nattsömnen blir störd om man vaknar när man ska vända sig. EliGlide är ett effektivt hjälpmedel för den sängliggande för att denne själv ska kunna vända sig utan assistans. EliGlide är också ett utmärkt arbetstekniskt hjälpmedel för vårdpersonal när de ska vända sängliggande personer. EliGlide glidlakan lämpar sig väl inom exempelvis sjukhus, äldreomsorg, gruppboende och hemvård. Även nyopererade, gravida kvinnor, kraftigt överviktiga och även personer med rygg/höftproblem och neurologiska sjukdomar kan ha stor nytta av EliGlide. Mångårig erfarenhet från vårdsektorn visar att användning av EliGlide minskar risken för tryckskador.


Fråga: Varför är det så olika priser på era glidlakan?
Svar: Kostnaden för tillverkning och material är olika eftersom storlek och utförande varierar.
EliGlide EZ (ofodrad) storlek 100 x 200 cm är det glidlakan som kostar minst men det är också det enklaste och minsta utförandet. Denna EliGlide-modell är vanligast för hemmabruk och brukar fungera utmärkt där.


Fråga: På vår akut/intensivvårdsavdelning får vi ofta in mycket dåliga patienter, som vi måste vända och förflytta med draglakan, vilken typ av EliGlide rekommenderar ni?
Svar: Om ni ofta vänder patienterna så rekommenderar vi någon av de längre EliGlide Original-modellerna som mäter minst 140 cm. I vissa fall kan det också vara bra med EliGlide Yellow 140 cm som har vätskespärr på undersidan. Om patienterna ofta placeras i halvsittande ställning rekommenderar vi den nya EliGlide Ylva Original 140 cm (alternativt EliGlide Ylva Yellow)som har en huva som träs på madrassens huvudända och låser glidlakanets position så det inte hasar ned när man höjer sängens huvudända. EliGlide Ylva finns i två olika bredder för madrassbredd 80-85 cm eller 90 cm bred madrass. EliGlide Ylva finns även i hellång modell med huva i båda ändar som ger en stabil position och vanligt underlakan behövs inte då.


Fråga: Hur länge håller ett EliGlide glidlakan?
Svar: Enligt erfarenhet håller våra glidlakan i åtminstone 5 år vid mycket hårt slitage och frekvent tvättning (sjukhusen och äldreomsorgen). I hemmiljö är livslängden oftast längre trots frekvent tvättning. Tygerna i EliGlide är noga utvalda för att tåla tuff hantering. Sömmar och quiltning är också professionellt utförd vilket gör att vi får nästan inga reklamationer och livslängden på EliGlide är förhållandevis hög. Det har vi fått mycket beröm för.


Fråga: Ska man stryka EliGlide?
Svar: Det kan man absolut göra om man hinner, men använd inte alltför hög temperatur på strykjärnet. Tyget blir blankare efter strykning och man glider lite lättare. Inom vården, på enheter där man tvättar sina EliGlide själv, hinner man oftast inte stryka eftersom glidlakanen ofta är i omlopp hela tiden, men de fungerar bra ändå.


Fråga: Kan man glida ur sängen om man använder EliGlide?
Svar: Rätt använd enligt bruksanvisningen och produktguiden (rätt bredd på glidytan till rätt bredd på madrassen) så ska det inte vara någon risk, men det gäller att följa instruktionen som finns bilagd produkten.
EliGlide är konstruerad med särskild hänsyn till säkerheten för den sängliggande och även för vårdare när de vänder brukare/patienter. EliGlide har unika säkerhetsdetaljer bland annat speciellt utformade fällsömmar mellan glidtyget och tyget på sidorna just för att förhindra ur-glidning. På grund av olycksrisken rekommenderar vi inte att man använder andra glidmaterial vända mot EliGlides´s glidyta. Ett säkrare sätt att vända patienter, enligt vår åsikt, är att använda ett vanligt draglakan i lämplig storlek, alternativt ett vanligt påslakan som draglakan. Vi anser att man då har bättre kontroll på förflyttningen av den sängliggande. En annan positiv effekt av att använda ”vanliga” tygdraglakan är att man inte måste vika in det ”överblivna” tyget i draglakanet under madrassen. Ligger ändarna på draglakanet lite löst runt patienten så har denne möjlighet att röra sig lite själv. Varje liten rörelse patienten själv kan göra är positiv för dennes välbefinnande.